بررسی اجمالی گرامر "متن" در کلاسهای نوشتاری زبان فرانسه به عنوان زبان خارجی


بررسی اجمالی گرامر "متن" در کلاسهای نوشتاری زبان فرانسه به عنوان زبان خارجی
چکیده ندارد. مرکز اسناد و مدارک فنی سازمان برنامه و بودجه، وظایف و فعالیتها

76 out of 100 based on 61 user ratings 336 reviews

مقاله نامه گزیده علم اطلاع‌رسانی و دکومانتاسیون
دکومانتاسیون و سازمان اطلاع‌رسانی، بررسی مبانی سازمانهای اطلاع‌رسانی از لحاظ نظری و روش‌شناسی با مثالهایی در زمینه علوم اجتماعی، نوشته:
در جستجوی نظریه‌ای علمی برای خدمات ارجاعی و اطلاعاتی
پل اوتله و هنری لافونتن: ابداع‌کنندگان رده‌بندی دهدهی جهانی و بنیانگذاران موسسه بین‌المللی کتابشناسی
مقدمه ‏‎]‎‏اهمیت دانش و لزوم انتشار نشریه فنی مرکز مدارک علمی پس از سه سال وقفه‏‎[‎‏
نظام‌های اطلاعاتی و دسترسی به دانش بشری ‏‎]‎‏پیش نویس برنامه میان مدت (1989-1984). چهارمین اجلاس فوق‌العاده کنفرانس یونسکو، پاریس، 1982‏‎[‎‏
تحول نقش متخصصان کتابخانه‌ها و مراکز اطلاع‌رسانی
مطالعه ای در مورد نحوه ارائه خدمات به دانشجویان نابینا در کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تهران
بررسی تاثیر آموزش افراد جویای کار بر طول دوره بیکاری آنها (مورد مطالعه شهرستان شیراز)
بررسی رابطه بین اندازه های پرتفوی و ریسک غیرسیستماتیم سهام عادی در ایران
مدل مالیاتی بازی های ریاضی در وضعیت گریز مالیاتی و تبانی
بررسی اجزای عرضه و تقاضای داخلی محصولات کشاورزی اعضای اکو
فراوانی تشخیص های روانپزشکی در بیماران ارجاعی برای مشاوره روانپزشکی در یک بیمارستان خصوصی
How to get the Focus on one of Buttons of JQuery Dialog on ASP.NET MVC page?
Clean way to output values in ASP.NET MVC Views when value is not null
asp.net mvc Upload File ajax
if-else equivalent via linq-to-sql query in where clause c#
can I include normal asp.net pages (webforms or mvc) in a Dynamic Data web application
Asp.net mvc json
Pass a hidden jqGrid value when editing on ASP.Net MVC
How to encrypt password
how to create treeview having checkboxes in asp.net mvc [closed]
How to send dropdown selected value to asp.net mvc controller
*
#