نقد و بررسی نقش گرایی در ترجمه


نقد و بررسی نقش گرایی در ترجمه
چکیده ندارد. مقایسه ی مکانیزم بازداری نهفته در بیماران مبتلا به اسکیزوفرنیا ، پیش و پس از درمان دارویی

87 out of 100 based on 62 user ratings 497 reviews

افسردگی پس از زایمان در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی - درمانی شهر ساری
عملکرد حافظه ی سرگذشتی و مسئله گشایی در پیوستار زندگی - مرگ : پژوهشی در بیماران افسرده
کاربرد مقیاس مطلوبیت اجتماعی همراه با آزمون نئو برای گزینش کارکنان
بررسی ازمایشی مشکلات حافظه در مبتلایان به نوع وارسی اختلال وسواسی - اجباری
همه گیر شناسی اختلال های روانی در دانش آموزان دبیرستانی شهرستان رفسنجان
شدت فشار شغلی پرستاران و فشار خون در هنگام نوبت کاری
نگرش دینی و سلامت عمومی و شکیبایی در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی اهواز
استفاده اعضای هیئت علمی و پژوهشگران موسسات آموزش عالی جهاد کشاورزی تهران از اینترنت
اطلاعات چیست ؟
امانت بین کتابخانه ای در دانشگاه های علوم پزشکی کشور : چالش ها و عوامل موثر
خط مشی و گسترش مجموعه
رضایت شغلی کتابداران کتابخانه ملی ایران
طرح پیشنهادی ایجاد شبکه اطلاع رسانی برای کتابخانه های مراکز آموزش عالی وزارت جهاد کشاورزی
How to get the Focus on one of Buttons of JQuery Dialog on ASP.NET MVC page?
Clean way to output values in ASP.NET MVC Views when value is not null
asp.net mvc Upload File ajax
if-else equivalent via linq-to-sql query in where clause c#
can I include normal asp.net pages (webforms or mvc) in a Dynamic Data web application
Asp.net mvc json
Pass a hidden jqGrid value when editing on ASP.Net MVC
How to encrypt password
how to create treeview having checkboxes in asp.net mvc [closed]
How to send dropdown selected value to asp.net mvc controller
*
#