حضور نیروهای فرامنطقه ای در افغانستان و تاثیر آن بر منطقه جنوب آسیا (مطالعه موردی : هند و پاکستان)


حضور نیروهای فرامنطقه ای در افغانستان و تاثیر آن بر منطقه جنوب آسیا (مطالعه موردی : هند و پاکستان)
چکیده ندارد. چکیده و چکیده‌نویسی: قسمت دوم

64 out of 100 based on 59 user ratings 374 reviews

جایگاه دانش کتابداری و دانش اطلاع - دکومانتاسیون در دانش اطلاع‌رسانی (3)
یادداشت ‏‎]‎‏انتشار نشریه اطلاع رسانی بعد از طی 9 دوره و آغاز انتشار شماره اول (دوره دهم) به عنوان یادنامه شادروان سید جلال الدین مساوات‏‎[
استراتژی مرجع ‏‎"‎‏نکته‌هایی پیرامون پاسخگوئی به سوالات مرجع‏‎"‎‏
استفاده از پست تصویری در ارائه خدمات اطلاعاتی به پزشکان مناطق دورافتاده
گردآوری و مدیریت پیایندها در کتابخانه‌های دانشگاهی نیجریه: اشاره‌هایی برای بهبود کیفیت خدمات کتابخانه
مروری بر مراکز خدماتی چکیده‌نویسی و نمایه‌سازی در چین
مبادله اطلاعات پروانه های نوآوری و تکنولوژی
اطلاعات: چهارمین عنصر حیاتی و تأثیر آن بر فرهنگ ملتها
آدونیس = در میان اسطوره و واقعیت؛ تهیه مدرک آزمایشی با استفاده از تکنولوژی ‏‎CD-ROM‎‏
ماهیت، نقش و اهمیت فهرست در نظام کتابخانه
سید جلال الدین مساوات: به یاد دوست و همکار ‏‎]‎‏عین یادداشت تهیه شده توسط روانشاد جلال مساوات‏‎[‎‏
گزارش چهل و پنجمین کنگره بین‌المللی اطلاع‌رسانی و دکومانتاسیون
بررسی آماری وضعیت اطلاع‌رسانی در ایران
How to get the Focus on one of Buttons of JQuery Dialog on ASP.NET MVC page?
Clean way to output values in ASP.NET MVC Views when value is not null
asp.net mvc Upload File ajax
if-else equivalent via linq-to-sql query in where clause c#
can I include normal asp.net pages (webforms or mvc) in a Dynamic Data web application
Asp.net mvc json
Pass a hidden jqGrid value when editing on ASP.Net MVC
How to encrypt password
how to create treeview having checkboxes in asp.net mvc [closed]
How to send dropdown selected value to asp.net mvc controller
*
#