استراتژی ها در جهت برنامه ریزی و توسعه گردشگری داخلی و بین المللی استان قم با تاکید بر گردشگری زیارتی


استراتژی ها در جهت برنامه ریزی و توسعه گردشگری داخلی و بین المللی استان قم با تاکید بر گردشگری زیارتی
چکیده ندارد. استفاده از فن‌آوری اطلاعات در هنگ کنگ

90 out of 100 based on 55 user ratings 650 reviews

بررسی تطبیقی وضعیت تحصیلات تکمیلی علوم کتابداری و اطلاع رسانی در کشورهای انگلستان، آمریکا، هند و ایران
نظام ملی اطلاع‌رسانی؛ رکن اصلی توسعه
پست الکترونیکی و اشاعه اطلاعات
ساختار سازمانی کتابخانه‌های دانشگاهی
اصول و رهنمودهایی برای امانت بین المللی (1978) تجدیدنظر شده در سال 1987، تهیه شده در: بخش تحویل مدرک و امانت متقابل ایفلا
کتابخانه‌های دانشگاهی ایرلند: پیشرفت‌های اخیر و چشم‌اندازهای آینده
دیدار آقای مهندس میرحسین موسوی از مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران
گزارش ملی جمهوری اسلامی ایران در زمینه اطلاعات، فناوری ارتباطات و مدیریت دانش در ایران، دوازدهمین اجلاس استینفو (مغولستان، 28 شهریور تا 1 مهر
گزارش دوازدهمین اجلاس و نشست مشورتی منطقه ای سازمان ‏‎"‎‏استینفو‏‎"‎‏ در مغولستان؛ 23-18 سپتامبر 2000
خدمات اطلاع‌رسانی در کتابخانه‌های دانشگاه تهران
نابرابریهای شمال و جنوب: نیم نگاهی به محیط اطلاعاتی عرب
مفرد و جمع در نمایه‌سازی
درآمدی بر کارورزی
How to get the Focus on one of Buttons of JQuery Dialog on ASP.NET MVC page?
Clean way to output values in ASP.NET MVC Views when value is not null
asp.net mvc Upload File ajax
if-else equivalent via linq-to-sql query in where clause c#
can I include normal asp.net pages (webforms or mvc) in a Dynamic Data web application
Asp.net mvc json
Pass a hidden jqGrid value when editing on ASP.Net MVC
How to encrypt password
how to create treeview having checkboxes in asp.net mvc [closed]
How to send dropdown selected value to asp.net mvc controller
*
#