خطرات نمک حمام


خطرات نمک حمامخطرات نمک حمام
<b>
نمک حمام دارای مقدار زیادی کوکائین می باشد. هنگامی که از این نمک استفاده کنید، همانند مرده متحرک می شوید.
خطرات نمک حمام

تا همین تازگی ها، آمریکایی ها تصور می کردند که ریختن نمک حمام در آب وان، باعث آرامش می شود. اما در حقیقت استفاده از این نمک باعث می شود افراد مانند جسد متحرک باشند و به تازگی جزء مواد غیرقانونی درآمده است.

نمک حمام چیست؟
بر خلاف اسم آن، این نمک برای درمان و تمدد اعصاب استفاده نمی شود.
این نمک یک محرک قوی است که اثراتی همانند کوکائین، متامفتامین و اکستازی تولید می کند.
جزء اصلی تشکیل دهنده نمک حمام، ماده ای به نام متیل اندیوکسی پیرووالرون (MDPV) می باشد.
MDPV کاهش دهنده اشتها و ضدخستگی می باشد.
علاوه بر MDPV، نمک حمام دارای مفدرون و یا متیلون و نیز ماده محرک می باشد. این سه ماده همانند آمفتامین عمل می کنند.
همراه با این محرک ها، نمک حمام دارای مواد مضری می باشد که برخی از آنها بر روی بسته نمک حمام نوشته نشده است.
این نمک معمولا به صورت پودر سفید و یا برنزه روشن فروخته می شود.
اغلب نمک های حمام از طریق استنشاق وارد بدن می شوند، اما برخی از آنها از طریق تزریق و یا همراه با غذا و مایعات به بدن می رسند.

اثرات نمک حمام بر جسم و روح
نمک حمام باعث هیجان می شود و این هیجان باعث ایجاد تغییرات جسمی و روحی می گردد.
به عبارت ساده تر MDPV، مفدرون و متیلون باعث زیاد شدن تعداد انتقال دهنده عصبی (دوپامین) در مغز می شوند و باعث احساس خوشی می گردند.
اما هنگامی که مقدار دوپامین وارد شده به بدن زیاد شود، مغز مقدار کمی دوپامین می سازد و باعث می شود نمک حمام در مقدار بالایی استفاده شود تا احساس شادی از بین نرود.
نمک حمام سیستم اعصاب مرکزی را نیز تحریک می کند و باعث می شود ضربان قلب و فشار خون بالا بروند، دمای بدن نیز بسیار بالا می رود تا جایی که خطرناک می شود و برخی اوقات، فرد دچار حالات روان پریشی می گردد.
استفاده بیش از حد از نمک حمام باعث می شود که افراد مصرف کننده چیزهایی را ببینند که وجود ندارند (مثل قرص های روان گردان) و نسبت به افراد بدگمان شوند، بترسند و گاهی اوقات رفتار خشونت آمیزی را از خود نشان دهند.
این نمک باعث اضطراب و پریشانی، هذیان گویی، درد قفسه سینه و رفتارها و افکار مربوط به خودکشی می گردد.
هنگامی که اثرات محرک نمک حمام از بین رفت، افکار و رفتار مربوط به خودکشی پرورش می یابد.

آیا نمک حمام غیرقانونی است؟
در سال 2012، موسسه پیشگیری از سوء مصرف مواد مخدر، هر گونه استفاده و یا توزیع مواد شیمیایی نمک حمام را غیرقانونی دانسته است، از جمله مفدرون و MDPV و متیلون.
آیا نمک حمام اعتیادآور است؟
هنوز نمی دانیم که این نمک اعتیادآور است یا نه، زیرا هنوز به اندازه کافی در مورد آن، آزمایش صورت نگرفته است.
بیشترین مشکل ناشی از مصرف این نوع مواد، عبارت است از اثر مسمومیتی که فورا بر جای می گذارند.
</b>85 out of 100 based on 60 user ratings 695 reviews

#