پیش شماره استونی چند است؟


پیش شماره استونی چند است؟
    پیش شماره استونی چند است؟

پاسخ :
پیش شماره ازبکستان چند است؟

1:

پیش شماره اسپانیا چند است؟

پیش شماره کشور هستونی 372 می باشد. پیش شماره استرالیا چند است؟بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن یا موبایل در کشور هستونی باید ابتدا 00372 را شماره گیری نمایید. پیش شماره استونی چند است؟به عنوان مثال اگر دوست شما در هستونی زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 هست، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 00372123456 را وارد نمایید. پیش شماره اطریش چند است؟توجه داشته باشید هنگامیکه پیش شماره یک کشور را وارد می کنید برای پیش شماره شهرستان یا ایالت و یا شماره موبایل دیگر نباید 0 وارد کنید. پیش شماره افغانستان چند است؟مثلا برای شماره 0912123456، شماره 00372912123456 را شماره گیری نمایید.
پیش شماره الجزایر چند است؟
پرسشکده در تاریخ 11 دی ماه سال 1388 در ساعت 12:00 ق.ظ به این سوال جواب داده هست.


96 out of 100 based on 41 user ratings 356 reviews

#