پیش شماره برزیل چند است؟


پیش شماره برزیل چند است؟
    پیش شماره برزیل چند است؟

پاسخ :
پیش شماره باربادوس چند است؟

1:

پیش شماره باهاما چند است؟

پیش شماره کشور برزیل 55 می باشد. پیش شماره بحرین چند است؟بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن یا موبایل در کشور برزیل باید ابتدا 0055 را شماره گیری نمایید. پیش شماره برزیل چند است؟به عنوان مثال اگر دوست شما در برزیل زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 هست، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0055123456 را وارد نمایید. پیش شماره بروئنی چند است؟توجه داشته باشید هنگامیکه پیش شماره یک کشور را وارد می کنید برای پیش شماره شهرستان یا ایالت و یا شماره موبایل دیگر نباید 0 وارد کنید. پیش شماره بلژیک چند است؟مثلا برای شماره 0912123456، شماره 0055912123456 را شماره گیری نمایید.
پیش شماره بلغارستان چند است؟
پرسشکده در تاریخ 11 دی ماه سال 1388 در ساعت 12:00 ق.ظ به این سوال جواب داده هست.


92 out of 100 based on 47 user ratings 402 reviews

#